طراحی سایت فاسکو


طراحی سایت فاسکو

عنوان : طراحی سایت آزمایشگاه کالیبراسیون فراسیستم کوک فاسکو

تکنولوژی های استفاده شده : HTML - ASP.NET - SQL SERVER - JAVA SCRIPT

آزمایشگاه کالیبراسیون فراسیستم کوک (فسکو) با اخذ مجوز و تایید صلاحیت های لازم از سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال 1390 در استان البرز(کرج) شروع به فعالیت کرده است

مشاهده وب سایت آزمایشگاه کالیبراسیون فراسیستم کوک